Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Cetelem Online áruhitel leírása

HIRDETMÉNY 

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról,  a jelen webáruházban benyújtott kérelmek esetén 

(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció) 

hitelösszeg : 50.000 Ft -tól 2.000.000 Ft-ig  

futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30, 36 hónap 

önrész nagysága: nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat. törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön  folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja,  nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap  7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a  folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja,  nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja. 

törlesztés módja: készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.  Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy  banki átutalás. 

kamatszámítás módja: tőke x éves kamatláb x naptári nap 

36000 

adósságkezelési díj: a.) 540 Ft amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg.   b.) 3.825 Ft amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja. 

Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az  adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten  5 napot meghaladó késedelembe esik. 

Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel. 

prolongálási díj: 1.550 Ft  

követeléskezelési díj: 10.340 Ft  

előtörlesztési díj:  

∙ Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.  ∙ Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1  évet meghaladja. 

∙ Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az  1 évet nem haladja meg 

∙ Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra  fizetendő hitelkamat összegét. 

hiteltermék: 

Futamidő: 

Kamatozás: 

Éves ügyleti kamat:

THM (Teljes Hiteldíj Mutató  83/2010. (III.25.)  

Korm.rendelet):

Késedelmi kamat: 

a lejárt tartozás után évi:

10

fix

33,75% 

39,49%

39,60%

12 

32,00% 

37,14% 

15 

29,00% 

33,18%

20 

24,00% 

26,82% 

39,00%

24 

20,00% 

21,94% 

33,00%

30 

15,00% 

16,08% 

25,50%

36 

9,50% 

9,92% 

17,25%

A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást - annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal - Hirdetményben teszi közzé. Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából: 

Vételár: 

2 000 000 Ft Referencia THM: 9,92%

Önrész: 

0 Ft Törlesztőrészlet: 64 065 Ft

Hitelösszeg: 2 000 000 Ft Futamidő: 

36 hónap

Rögzített éves ügyleti kamat: 

9,50 % Törlesztőrészletek összege: 2 306 340 Ft 

Kezelési díj: 0 Ft 

A fizetendő teljes összeg 

(önrész nélkül): 2 306 340 Ft

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1)  bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia  THM értéke 9,92% 2 000.000 Ft, 36 hó. 

• természetes személy 

• 18. életévét betöltötte 

• Magyarországon levő állandó lakcím 

• igazolt, rendszeres jövedelem 

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be,  

• tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való  

akik megfelelnek az alábbi követelményeknek 

közvetlen elérhetőség 

• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való  

közvetlen elérhetőség 

• aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

Hosszabb kevesebb extra / 745 

A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt. A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok: 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló  okmányok

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes  személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély  és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.

Egyéb dokumentum 

Érvényes adóigazolvány

Jövedelmet igazoló  okmányok

Ha Ön munkavállaló

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló,  határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról  szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar  Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

Ha Ön vállalkozó

Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője,  egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó  jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő 

Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön nyugdíjas

Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi  kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is  megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél  házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj  összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs  ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező  időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi  mérlegelés alapján dönt a hitelképességről. 

Munkáltató igazolás hiányában - a Bank döntésétől függően - a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok: 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló  okmányok

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya

Egyéb dokumentum 

Érvényes adóigazolvány

Jövedelmet igazoló okmányok

Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

 

 

 

 

 

 

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági  társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult  hiteligénylésre. 

A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok  pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum  benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. 

Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz! 

Érvényes: 2021. május 5. napjától visszavonásig, egyidejűleg a 2021. február 1. napjától érvényes Hirdetmény hatályát veszti. Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság